Rapport från valplådan

Idag fyller valparna tre veckor och nu börjar de göra lite mer väsen av sig. De knatar runt lite ostabilt och bråkar både med varandra och med mor Mini. De gillar att bli kliade och klappade och verkar vara glada och vifta på svansen mest när de är vakna. Den mest vita är tiken som ska heta Nala, hanen med band runt magen ska heta Ture och hanen med en mörk fläck vid svansen och på höger framben heter Faiko.

 

Ny design på sidan!

Har lagt om designen på hemsidan lite och lagt till en rubrik som leder till egenkomponerade recept i menyn. Att laga mat är ett stort intresse för mig och jag tänker publicera fler recept framöver – planer finns på lufttorkad kallrökt bacon och äkta kallrökt souvas så det hoppas jag att ni som besökare ser fram emot. Jag tror sidan ska fungera bra oavsett om man använder desktop, surfplatta eller mobil.

Valparna är sålda

Jag tackar för det stora intresse som många visat i min parning. De tre valparna är fördelade tidigt efter födseln. Till dig som inte fått köpa valp, det är bra att veta att det kan vara över 10-15 spekulanter per valp och när man inte då får köpa så betyder inte det att man inte varit en bra köpare. Man ska ha lite tur också. Det brukar lösa sig för de flesta med tiden om man är ihärdig nog. Följ gärna med på hemsidan och på facebooksidan så kommer jag att fortsätta uppdatera kring hundarna och jakten. I dagsläget är ingen parning planerad förrän tidigast nästa år (2020).

Äntligen!

Efter flera års försök, tusen mil på parningsresor och motgångar så fick jag äntligen fram en valpkull igår. Det blev lite dramatiskt med en ilfärd 10 mil till veterinären och kejsarsnitt efter att värkarna blev sämre och sämre. Hon klarade inte att få ut de stora valparna ens med hjälp utan operation var tvunget.

Det blev 2 hanar och 1 tik och nu hoppas jag att de klarar de första dagarna och att Mini klarar att ta dem till sig som hon ska. De diar iallafall som de ska än så länge.

Tiken
Tiken i mitten
Största hanen
Hela gänget
Mindre hanen

Röntgen genomförd!

Idag den 2/4 röntgades Mini och det gick att se tre valpar i magen. Nu glädjer jag mig att få se dem ute i verkligheten också. Blir spännande att se vad det är som kommer. Man känner nu tydligt att de rör på sig därinne. Än så länge har allt gått bra.

Parning genomförd 2019

Parning är genomförd och valpar väntas v. 15

U. Trollfågelns Mini
E. Skarnäbbens Tiko

Mini är meriterad på jaktprov och utställning, jagar med vitt sök i bra fart, är en mycket bra fågelfinnare och har bra hörbart skall. Hon är:

u. Trollfågelns Aya som bland annat är nordisk utställningschampion

e. Bratthögens Nisse-Karlsson som var jaktchampion och deltagare på skallkungen samt jämtlands bästa trädskällare två år.

Båda föräldrarna är vidsökta och båda har även lämnat andra meriterade hundar. Mini har bra motor och håller utan problem snabb galopp i 4-5 timmar utan uppehåll. Hon jagar nästan uteslutande fågel men kan ta efter mård nån gång kortare sträckor. Är liten till växten och kan få problem vid djup snö.

Tiko är meriterad på jaktprov och uställning, jagar med extremt snabbt sök i mycket stor vidd, mycket tätt och hörbart skall upp till 120skall/minut. Han är:

u. Pötbobäckens Gry som var dubbelchampion och har två avkommor som varit på skallkungen varav en vinst samt andra högt meriterade avkommor.

E. Piilokorven Viti Finsk mästare 2009, dubbelchampion, aktiv med 2pris på jakprov så gammal som 12 år med fortsatt bra sök. Viti har även andra meriterade avkommor.

Tiko har två syskon som är högt meriterade på jaktprov och även dessa är kända för sitt utmärkta sök. Han har två avkommor från tidigare kull som är jaktchampion, varav en varit tvåa på norska skallkungen och deltagit på nordiska mästerskapet. Tiko skäller även älg och järv förutom fågel. Han har tjockt pannben och hindras inte av djup snö utan springer så länge huvudet sticker upp.

Båda hundarna är ögonlysta och patellakollade UA. Kombinationen förväntas ge sökstarka dugliga jakthundar med bra mentalitet. Parningen rekommenderas av norskt avelsråd. Parningen är beräknad av finskt avelsråd enligt följande:

  • Inavel 7 generationer: 2,95%
  • Patellarisk: låg
  • Samlad ögonrisk: 8%
  • EP-tal: 0,18

DSC_0669.jpg

Vildsvin Hägntest Norrbottenspets

SKK har ett stambokfört anlagstest för vildsvin. Det innebär att man kan testa sin hund under kontrollerade former om hunden visar upp lämpliga anlag för att jaga vildsvin. Det är alltså inte ett jaktprov utan i princip kan man se det som en grovsållning mellan de hundar som jobbar med vildsvin och de som inte gör det – dessutom får man bort aggressiva hundar som biter och skadar vildsvinen. Det finns det skäl till både av rent etisk natur att en sån hund naturligtvis riskerar att själv skadas i kontakt med vildsvinen, något som kan bli mycket dyrt.

Eftersom vildsvinsstammen i Sverige ökat exponentiellt så har också ett galopperande behov för fungerande jakthundar uppstått. Det finns många som säljer ”grishundar” idag och det är allt från drivande kontinentala raser, via ställande spetsar till diverse ”fantastiska” blandraser. Ett sätt att faktiskt få en indikation på om hundarna fungerar för jakt på vildsvin är att göra ett test i ett godkänt hägn.

Hägntestet räknas som en jaktmerit och ökar hundens försäkringsvärde och det medför också att den som vill sälja valpar kan marknadsföra en kull efter två testade föräldrar, vilket sannolikt är bättre för valpköparen än om de inte alls är testade.

Så här ser den kompletta listan ut för de norrbottenspetsar som testats på SKK-godkända hägntest. Hundens ålder har jag tagit med i avrundad form för att se om det finns ett mönster på vid vilken ålder hundarna godkänns – de måste vara 18månader för att få starta. Resultatet står längst till höger, så scrolla dit för att se.

Katarakt finsk spets

Finsk spets är precis som norrbottenspets drabbad av en del olika ögondiagnoser. Exempel på dessa är PRA, PPM och Katarakt i olika former.

Jag har samlat ihop alla fall med känd diagnos i Sverige och Norge och sammanfattat dessa i en tabell. Tabellen är rensad för omdömen som ”ej ärftlig” eller liknande och alla kortikala katarakter är samlade som just detta, de två som står kvar är BPK som troligen nedärvs annorlunda och främre Y-sömskatarakt som ej anses ge besvär hos drabbade hundar. Allvarlighetsgraden är alltså olika för de olika diagnoserna. I Sverige är oavsett all avel på affekterade hundar förbjuden, har hunden en diagnos så utgår den ur avel i enlighet med SKKs etiska regler.

Lägg märke till att flera det finns hundar i tabellen med diagnos som själv har avkomma med diagnos, det finns också syskon som nedärver samt att man kan se en rätt så tydlig familjär koppling på en del fall. Med tanke på det antal avkommor som några av nedärvarna i tabellen har bör det vara ett visst mörkertal eftersom finsk spets inte screenas rutinmässigt vid parning i Sverige.

Katarakt hos norrbottenspets under åren 1990 till 2021 i Norden.

Här följer en sammanställning av alla officiellt kända kataraktfall hos norrbottenspets mellan 1990 och 2021.

Protokollen för ögonlysning skiljer sig åt både vad gäller land och vad gäller tid. I sverige byttes ögonlysningsprotokoll ca år 2010. Det verkar också vara därför något fall övergått från att vara en katarakt ÖP till att bedömas som ej ärftlig. Det är också olika hur och när man börjat ögonlysa hundarna. I Norge blev det obligatoriskt först 2014, i Finland tidigare men där är ögonlysningen giltig längre tid och i Sverige har det funnits tvingande ögonlysning för att få registrera valpar sen 1996 inom 12 före parning.

Jag ber den som läser vara uppmärksam på att man kan se ”ej ärftlig katarakt” i flera led, ofta sätts diagnosen som ej ärftlig eller att ärftlighet inte kan avgöras om den upptäcks sent. Det finns också exempel på att en hund med ej ärtflig katarakt ÖP eller någon form av kortikal katarakt har kullsyskon som nedärver samma sjukdom.

Normalt ersätter de olika formerna av kortikal katarakt den gamla diagnosen ”katarakt ÖP”. I Finland anges inte de olika formerna ekvatoriell eller främre kortikal katarakt specifikt utan där anges bara Kortikal katarakt. Katarakt främre Y-söm är en lindrigare form av katarakt som bäraren sällan får besvär av. Övriga former av katarakt utgör avelshinder och kan leda till synnedsättning och blindhet. Katarakt kan också komma sekundärt av PRA-sjukdom. (en sammanställning av PRA kommer senare). Katarakt ÖP står för Katarakt som inte är bakre polär utan som är ”övrig partiell”, tillkommer gör då diagnosen Total katarakt som alltså inte är ”partiell”.

Arvsgången skiljer sig åt mellan det vi kan samla som Kortikal katarakat och Bakre polär katarakt/posterior polär katarakt/BPK. Den bakre polära katarakten nedärvs dominant och den kortikala katarakten nedärvs recessivt. Detta innebär att BPK normalt nedärvs av en sjuk anlagsbärare, men det är inte fullständig penetrans för sjukdomen vilket innebär att det finns nedärvare som inte upptäcks på ögonlysning (eller är genetiska bärare men utvecklar själva sjukdomen sent i livet, eller hinner dö innan de utvecklar den).

Exempel på arvsgång för BPG är den i Finland intypade hanhunden Ajakka SF19365/90. Ajakka ögonlystes inte och fick 11st kullar med 45 valpar. Endast 4st av valparna ögonlystes, vara varav en – Bjarmian Vili SF20426/92 fick diagnos BPK. Bjarmian Vili fick sen i sin tur 3st kullar med 11st valpar totalt. 5st av de 11 ögonlystes och 4 av dem har diagnos för katarakt varav en står som ”ej lokaliserad” och 3 av dem är BPK. Alla de tre fallen är med hanen Santeri men det finns ingen anledning att misstänka att han är nedärvaren då även Vili själv är konstaterat sjuk. Det går att själv granska Bjarmian Vili som förövrigt även blev finsk mästare och nådde 91p på jaktprov via länken: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=SF20426%2F92

Det är normalt ganska enkelt att kontrollera så att man inte sprider BPK vidare, helt enkelt genom att inte para vidare på sjuka hundar. En sjuk hund nedärver statistiskt anlaget till hälften av avkommorna. I Sverige är det alltid avelsstopp på affiserade hundar (dvs sjuka) – oavsett om avkomman förväntas bli frisk eller ej. Man får helt enkelt inte avla på hundar vare sig med diagnos eller med kliniska besvär utan diagnos. Där kan det skilja sig något mellan länderna där exempelvis Finland tillåter avel på hundar med diagnos i vissa fall, patella luxation av grad 1 är ett sånt exempel.

När det gäller kortikal katarakt så kan vi förutsätta att nedärvningen autosomalt recessiv (jag slår i resonemanget ihop de olika diagnoserna – ekvatoriellt och främre till en diagnos = kortikal katarakt. Det finns även nukleär, pulverent och som tidigare nämnt polär katarakt. De klassificeras helt enkelt för vart de uppträder på/i ögats lins.) Fördelningen i populationen och hur det uppträder talar för det. Tack vare tidigare matador- och inavel så är anlaget spritt i hela rasen och det finns inga ”linjer” där kortikal katarakt inte finns. Vi ser i listan att hundar som Bjarmi SF10140J/75 som är en förstagenerations rasintagen norrbottenspets med många avkommor nedärver kortikal katarakt, vi har även välanvända hanar som Ezzo S00266/77 och Åkes Rulle S08543/76 med ca 200 avkommor båda nedärver detta anlag och ingen av dessa har Bjarmi i stamtavlan.

Syftet med listan är att samla kunskap på ett ställe så att alla som vill kan gå in och se de senaste nästan 30årens sjuka hundar och nedärvare. Listan är sorterad efter den sjuka hundens födelseår. Tänk också på att hundar kan heta samma sak, den Åkes Lana som har diagnos Katarakt ÖP är inte samma som även har nedärvt det – det har alltså den som har icke ärftlig katarakt gjort (de har samma far men olika mor). Det finns också som exempel 4st norrbottenspetsar som heter Titus.