Trollfågelns Mini´s jaktprov

2018

Två prov i norska Lierne. Bra sök (8p) första dagen men slarviga fågelarbeten. Dag 2 mycket svagt sök och mycket svaga förföljanden. Återigen en sjuk hund vilket ledde till antibiotikakur. Efter 5 dagar var hon som normalt igen.

2017-08-20

Jaktprov i Vilhelmina. När vi kom fram till provrutan så såg det ut som blöt granskog, brant berg samt hygge. Vi valde därför att gå i ren produktionsskog, nygallrad eller gallringsmogen tallskog på berget bredvid. Det var ett bra val, torrare terräng och bra med fågel. Bra förföljanden men tyvärr ett 10min skall på marken efter att Mini lyckats ta en tjädertupp som inte hann flyga upp. Sedan ett finnande i träd med markeringsskall. Åter bra finnare av fågel och bra förföljanden. Söket dåligt första 50min. 6p på sökets fart och vidd, 7 på förföljanden, maximala 15 på finnande av fågel samt ett finnande i träd gav till slut 38p.

 

2017-08-19

Jaktprov i Vilhelmina på samma provruta som första provdagen 2016. Lågt liggande delar av rutan enormt blöta, bärfria och helt utan fågel. På lite högre liggande terräng bra med bär och därmed också bra med fågel. Mestadels orre som konstaterade fåglar men hörde tjäder som lättade ur träd. Provet startade som vanligt med svagt sök men blev bra mot slutet av provet. 5min ståndskall på orrhöna som tyvärr bara blev hörselkonstaterad markering trots att domaren var nära skallträdet. Bra förföljanden och ett konstaterat lyssnande. Mini är en utpräglat lyssnande hund men sällan som det sker inom synhåll, oftast stannar hon 100m bort, den här gången fick vi det på papper vilket var kul.  Totalt 7 finnanden, 5p på sökets fart och vidd, 8 på förföljande och maximala 15 på finnande av fågel – totalt 41p. Provförhållandena noterades med rätta som svåra.

 

2016-10-08 och 2016-10-09

Klubbmästerskap för Västerbottens lappmark, samtidigt kval till skallkungen 2017. Extremt dåligt med fågel och bästa hund hade bara 66p. Hade både otur och en del klantigheter som gjorde att resultaten inte blev de bästa. Bland annat lyckades jag och domaren att stöta ut en röj som hon skällde på redan efter nån minut. Lyckades ändå bli 5e bästa hund av 10 så det säger ganska mycket om fågeltillgången. Trögt sök till en början men sen sökte hon fantastiskt fint och visade upp sin höga fart. Fick 7 i sökpoäng båda dagarna men då beror det mycket på väldigt(!) trög start. Söken blir bättre och bättre ju längre man jagar med henne så det är möjligt hon aldrig kommer att bli nån riktigt bra jaktprovshund. När vi bröt provet så låg sökrundorna över 20min.

2016-09-11

Kontakt med veterinär då något inte stämmer med hunden. Misstänker halsinfektion då inte skallet låter helt som det ska. Tråkigt när man satsat helhjärtat på jaktproven under förhösten.

2016-09-04

Dag 2 på jaktprovet i Lierne. Eftermiddagsprov med ca 17graders värme. Provruta högt i terrängen, upp mot kalfjäll. Mer bär högt än dagen före. Fågelkontakt efter 10min utan att det gjorde underverk med söket. Efter ca halva provtiden blev söket som det skulle. Kontakt med flera fåglar till men inga fasta ståndskall. Sökpoäng 6, 23 totalt.


2016-09-03

Dag 1 på jaktprovet i Lierne. Förmiddagsprov, fina förhållanden på alla sätt. Provruta lågt i terrängen på normalt fågelrika marker. Liksom vid tidigare prov under hösten ett allt för dåligt sök, den här gången de första två timmarna. Då medelsöktid på 3min. Förlängning begärt och provets sista 2,5timmar så var genomsnittlig söktid 15min med längsta sök på 22min. 3-4 icke konstaterade skall men det fanns helt klart fågel. Intrycket att något inte stämmer förstärktes och diskuterade noskvalster, sjukdom eller omognad med domaren.
Endast sökpoäng – 6p.

 

2016-08-22 Vilhelmina

Dag 2 på jaktprovet i Vilhelmina. Eftermiddagsprov, 17-18grader varmt och mulet. Fin provruta med stora omgivande myrar. Tidig fågelkontakt gav enormt bra sök hela provtiden. Tyvärr orrar som inte satt kvar. Provet resulterade ändå i ett tredjepris på 54p tack vare full pott på söket. Kul!

2016-08-21 Vilhelmina

Dag 1 på jaktprovet i Vilhelmina. Tidig morgon/förmiddag i fin temperatur, väldigt blött i skogen men inget regn. Fin provruta med både yngre tallskog och sumpgranskog. Mini klart störd av att det är en domare med, snävt och långsamt sök. Första fågeln efter 1,5timme och sen bättre sök provtiden ut. Ett icke konstaterat skall, orrkull. 3 finnanden av 3 möjliga. I koppel 900m till bilen och ytterligare fyra fåglar stöts upp. 10 startande hundar vara 6 norrbottenspetsar. Dagens bästa hundar tog 89p och 84p. Mini tog 17.

2016-08-17 Åsele

Dag 2 på jaktprovet i Åsele. Eftermiddag i 17graders värme. Provruta med mycket torra tallbackar men vid bergfot även lite gran och myrar. Även denna dag blir hunden orolig av domarens närvaro, söket något bättre efter första fågelkontakt som också blev den enda konstaterade. Sedan 2 icke konstaterade skall efter 10min sök ungefär. Längsta sök 14,5min. Totaltbedömningen gav en 4 i sök vilket var rättvisande för provet som helhet. Trots förlängning blev det bara en finnandemöjlighet. 6 hundar som startade i snitt 1,2 finnandemöjligheter.

2016-08-16 Åsele

Utlyst prov på Västerbottens Lappmarks provytor i Åsele. Förläggning i Martin Markussons jaktstuga. 8 startande hundar varav 2 Norrbottenspetsar. Dåligt sök, Mini märkbart störd och fundersam över att det var en domare med i skogen. Efter en timme hittades en tjäderhöna, den flög kanske 150m och efter ca 5min startade skallgivning i flygriktningen. Vi hann inte in för att konstatera markering och fågel så det blev ett ”icke konstaterat” skall. Söket blev sen bättre och ökande utöver provet men bedömdes totalt sett som snävt och långsamt (2p). Sista sökturen blev den längsta – 17min. 4 finnande, 1 primärskall och 2 icke konstaterade. Ett mycket märkligt skall på orre nere i ett gryt under en stubbe. Fågeln tog sig ut via ett litet hål, var helt övertygade om att det var en mård. I snitt 1,88 finnande möjligheter.
2015-08-16 Skälsjön

Utlyst prov på Medelpads provmarker i Skälsjön. Enormt varmt, riktig högsommarvärme. Liksom Mylta visade sig även Mini vara påverkad av noskvalster. Generellt dåligt sök men ökande under provet och med sökturer uppåt 13min som längst. Dåligt betalt för detta av domaren, bara 3p på söket. En tjäderhöna funnen som skälldes med hög frekvens och bra markering. Fick inte betalt av domaren trots att han såg allt klockrent. Däremot för många minuspoäng för lämnande, hela 4p för maximalt 30sek borta från skallträdet (åter upptagsplats) innan hon återvände. Ytterligare två fåglar hittades, domaren sysslade med annat därför bokfördes endast ett finnande. Provet gav 26p vilket jag tycker var i underkant och inte hundens fel. Jaktprov är en bedömningssak, sånt kan hända. Bara att ta nya tag.