Jaktprov

Här kan du läsa allmänt om hur ett jaktprov går till och varför man skall starta sin hund. Vill du istället läsa om mina hundars jaktprov så klickar du på namnen.

Mylta

Trollfågelns Mini

Jaktprov är ett objektivt sätt att mäta hur bra jaktlig förmåga ens hund har. Hundföraren, hunden och en domare går en normal jakttur under tre timmar fast utan gevär. Proven är konstruerade så att man ideellt skall träffa på 3 skogshöns under de tre timmarna och om man inte gör det får man begära förlängning med 1,5 timme.

Hundens arbete bedöms under de tre timmarna. Det första som bedöms är sökets fart och vidd och det får man poäng för även om alla 4,5 timmarna inklusive förlängning är helt utan fågel. Finns där fågel så bedöms hundens förmåga att hitta dem, dvs antalet funna fåglar i förhållande till antalet potentiellt funna fåglar. Föraren kan ju exempelvis själv stöta en fågel utan att hunden upptäcker den. En sån fågel räknas då som ett potentiellt finnande.

Vidare bedöms hundens förföljande, både hastighet och hur långt. Därefter handlar mycket om hur hunden arbetar med en träad fågel. Hur bra markering, skallgivning och förmåga att under tid hålla kvar fågeln bedöms och poängsätts.

Jaktprovet kan ge maximalt 100p och det är statistiskt normerat så att bara 50% når 50poäng, 25% når 65p och 12,5p når 75p. Man har så satt gränserna för 3e, 2a och 1a pris vid dessa poänggränser. Den hund som erövrat 1a pris tre gånger uppfyller kravet för jaktchampionat om också utställningskravet är uppfyllt (minst ett good).

Det är alltså fyra gånger så många hundar som uppnår ett tredjepris som ett förstapris rent statistiskt och varje hund som gör det är självklart av mycket hög klass även om den inte någon gång under livet blir jaktchampion.

Det är viktigt för aveln att hundar startas på jaktprov. Både för att utvärdera redan genomförd avel men också för att planera kommande parningar och kombinationer. Det är det enda sättet vi har för att objektivt bedöma hunden jaktliga förmåga. Ordet jaktprov får en att tänka på storfräsare som åker land och rike runt för att tävla med sin hund men man får istället se det som en avelsvärdering. Tävlingsmomentet när det gäller Norrbottenspets är mycket litet jämfört med andra raser.