Epilepsifall norrbottenspets

Jag har samlat ihop en lista med hundar som fått epilepsi eller anfall som liknas vid epilepsi. Alla är inte konstaterade av veterinär eller medicinerade men listan är trovärdig. På listan tas upp svenska fall eller fall som är intressanta för de svenska fallen på annat sätt. Listan är på inget sätt komplett och försöker inte gör något sådant intryck, det är fullt möjligt och troligt att det finns en del ytterligare fall men troligen täcker dessa i någorlunda stor grad de fall som är kända i rasen, det är iallafall inte en marginell lista. Oavsett hur lång en sån när lista blir så kommer det alltid att finnas fall som inte är kända eller med på listan men genom att hjälpas åt så blir den så komplett som det går att få den. Aveln kommer ändå alltid att vara förbundet med risker av olika slag, hur väl man än känner till sjukdomsläget.

Det finns flera orsaker till att jag väljer att samla ihop en sådan här lista och göra den offentligt. Den första orsaken är rent personlig, när jag som tikägare hör av mig till Finland för att para med finska hanhundar så nekas jag ofta med hänvisning till att de svenska epilepsifallen hålls hemliga. Det är alltså för mig personligen, men också för andra tikägare, ett reellt avelshinder. Eftersom rasen mår bra av att vi samarbetar över gränserna så är det här ett sätt för mig personligen att vara med och försöka förbättra möjligheterna för svenska tikägare att para med fina och bra jakthundar i Finland. Det är oerhört tröttsamt att gång på gång mötas av argumentet att man inte får komma och para för att Sverige hemlighåller sina epilepsifall och att därmed är alla hundar misstänkta som sjuka.

En annan orsak är att som uppfödare måste man försöka avla så att man inte får sjuka avkommor. Det är en etisk grundregel i hundaveln. Eftersom det idag inte finns någon insyn för uppfödarna, hanhundsägare eller valpköpare i var man kan förvänta förhöjd eller låg risk för epilepsi och att verktyget som kommit att kallas EP-tal inte är tillgängligt för alla uppfödare utan bara för dem med insyn i epilepsifallen så blir det en skevhet i aveln. Det ska inte vara så att ett fåtal personer ska ha insyn och kan dra fördel av att kunna planera sin avel gällande sjukdomar som inte är tillgängligt för alla. Det är dock viktigt att veta hur själva ep-talet fungerar. Det är INTE ett risktal utan det är en nedärvningsmodell för hur sjukdomen ärvs. Risk beräknar man på ett annat sätt. Ett ep-tal kan vara över 2,00 men en risk kan aldrig vara större än 1,00. Med det sagt så är ep-talet ett mycket bra sätt att ändå identifiera hundar där man kan förutse fall av epilepsi. Från finsk spets vet man att riske för epilepsi är kraftigt höjd för hundar som har ett ep-tal över 1,7.

Det är absolut inte för att skapa en konflikt med den svenska rasklubben som jag gör detta. Det här är min egen lista, rasklubben har sin lista och den får de göra hur de vill med även i fortsättningen. Sjukdomen i sig är inte något som är hemligt utan det har i många år öppet talats om en del hundar som sjuka både bland uppfödare och ägare, det är bara ingen som gjort en lista och publicerat den.

Avel handlar om mer än epilepsi som hur man än vänder och vrider på det är en sällsynt om än allvarlig åkomma. Som uppfödare är man tvungen att väga in allt från jakt via mentalitet till exteriör, fertilitet och sjukdomar. Epilepsi är bara en liten del och den är om man använder sig av ep-talet en faktor som inte skulle behöva läggas särskilt mycket energi på. Listan kommer att ökas på när jag får information om fall som inte tas upp.

Nytt för Finland är nu att Viti SF07750/90 officiellt kan ses på som nedärvare av epilepsi och att hans ep-tal nu kan sättas till det korrekta talet i de offentliga databaserna. Tack vare att han har avkomma i sverige med åkomman har inte finland själva kunnat sätta rätt tal pga att listan inte är offentliggjord i Sverige. Att det inte varit allmänt känt att han är nedärvare har tyvärr drabbat andra hundar som då i onödan misstänkligjorts för närstående fall. Den här listan är med på att rätta upp i det.

Tack till alla uppgiftslämnare och tack till alla som tror på öppenhet, transparens och delaktighet. Här kommer nu listan där de sjuka hundarna är sorterade efter födelsedatum.

Epilepsi hos norrbottenspets

Det är dags att släppa katten ur säcken.

Den som har information om epilepsifall inom norrbottenspets är välkommen att e-posta mig om detta. Det kan vara nutida fall eller långt tillbaka helt till 70talet, renrasiga eller blandraser med en renrasig förälder som är norrbottenspets.

Skriv din relation till hunden, om du är ägare, uppfödare eller på annat sätt känner till att den har/hade epilepsi eller epilepsiliknande anfall. Skriv även om hunden är diagnosticerad av veterinär, medicinerad och liknande info. Lämna telefonnummer så att jag kan ta kontakt för mer information.

Informationen kommer att användas till en lista som kommer att göras offentligt tillgänglig. Insamlingen av den här informationen har ingenting med någon nationell rasklubb att göra utan är mitt eget initiativ.

När jag har en lista på minst 10 hundar så kommer den att publiceras. Namn på uppgiftslämnare kommer inte att publiceras utan bara namn och registeringsnummer i de fall det finns (renrasiga hundar) samt föräldrarnas namn och registreringsnummer.

Skriv till mig på: kim.p.backlund@gmail.com

På förhand tack

Kim

Resultat av DNA-test

Jag har fått svar från företaget i Finland gällande de DNA-prov som skickades in nu i Juli av min veterinär.

Trollfågelns Mini
Har genetiskt sett svart mask i ansiktet. Den syns dock inte hos henne i verkligheten. Minst en av hennes föräldrar har detta anlag men det räcker med att en har det. Anlaget nedärvs dominant.

Bär på färgen recessiv röd som ej uttrycks

Bär på och uttrycker den recessiva färgen Fawn (rödbrun)

Är genetiskt brokig (eller super-vit)

Hon har kort päls men bär på anlag för lång päls dolt

Ingen testad hund delar generna för storlek. Mini bär gener både för stor och för liten kropp.

Hon har genetisk heterozygositet på 41,1%, vilket är högre än rasens genomsnitt.

Hon ges genetiskt index på 110

Hon är närmast besläktad med en hund som heter Amira som är delvis svensk

Hon är inte anlagsbärare för Ataxi

Hon är anlagsbärare för PRA

Länk till publik profil
https://www.mydogdna.com/crm/animal/en/870038303018/pass

Skarnäbbens Ståscha
Bär ej anlag för svart mask

Är genetiskt Fawn (rödbrun)

Är brokig (eller supervit)

Hon är korthårig och bär bara detta anlag

Ingen testad hund delar generna för storlek, hon bär flera gener för stor kropp

Hon har genetisk heterozygositet på 41,2%, vilket är högre än rasens genomsnitt.

Hon ges genetiskt index på 116

Hennes närmaste släkting är genetiskt sett Marekon Awa (som är mormor till Amira ovan)

Hon är inte anlagsbärare för Ataxi

Hon är inte anlagsbärare för PRA

Länk till publik profil
https://www.mydogdna.com/crm/animal/en/870038306326/pass

DNA analys av norrbottenspets

När vi bedriver avel så grundar det sig på att vissa egenskaper hos våra hundar är ärftliga. Det kan gälla både utseende eller beteende, eller andra ”egenskaper”, exempelvis sjukdomar. Grunden för ärftligheten i det vi kallar gener (dvs genetiskt) är DNA. Upptäckten av DNA gav på 60talet nobelpriset i kemi och efter det har utvecklingen gått väldigt fort. För även om man alltid kännt till att en del egenskaper är ärftliga så kan man idag med ett enkelt skrap av en hunds tandkött få en total scanning av hela hundens DNA. Man känner inte till hur allt nedärvs eller vilka gener som styr och ibland känner man till vilka gener som är inblandade men det är svårt att förutse resultatet då många gener samverkar. I en del fall så är nedärvningen baserad på kodningen i en enda gen och ett antal såna känner vi till. Exempel på enkel nedärvning är den neurologiska sjukdomen Ataxi och ögonsjukdomen PRA. Exempel på komplex nedärvning är hundens storlek och vikt där man känner till åtminstone 6 gener som samverkar/motverkar varandra.

Det finns idag ett antal olika genetiska test man kan genomföra hos kommersiella bolag och även kan man göra test hos vissa universitet som en del i forskning på djur. Jag har lämnat in prov från båda mina hundar till bolaget som står bakom hemsidan http://www.mydogdna.com Det bolaget är ägt av en större koncern som heter Optigen och fördelen med det är att det är Optigen som sitter på patentet för att genomföra dna-test för den vanligaste PRA-formen, prcd-PRA. För att få med det testet så måste man betala lite extra förutom en grundavgift, totalt hamnar kostnaden på ungefär 120€ före eventuella rabatter/kampanjer.

Vill man testa sin hund så går det till så här:

* Gå till https://mydogdna.com/
* I den vänstra spalten – välj SHOP
* Välj produkt MyDogDNA 2019, i fliken där du väljer närmare så väljer du
[with Optigen Progressive Retinal Atrophy] och får då ett pris på 119€
image

Du fyller sen i dina uppgifter när kommer till kassan och får sen hem ett kuvert med ett provkit.

Jag valde att åka till en veterinär och få en officiell provtagning där chipet är avläst hos min hund och detta intygas av veterinären. Jag fick då också hjälp av en professionell som visste hur proverna skulle tas och sen skötte veterinären också inskickandet av proverna till analysföretaget i Finland.

Du får ett unikt id som hör till din hund och inne på MyDogDNA kan du nu upprätta en profil där resultetet kommer att finnas. Det är viktigt att komma ihåg att ditt provkit måste aktiveras inne på hemsidan. Det kan man göra i samband med att proverna skickas till Finland. Aktiverar man inte kitet så analyseras inte hunden.

screenshot-2019-08-10-at-16.08.36

Man får reda på vilka anlag hunden bär för päls och färg, storlek, ataxi och PRA samt ett antal mindre intressanta saker för vår ras men som testas ändå (rastypiska sjukdomar i andra raser). Man får också reda på hur genetiskt ensartad/divers ens hund är jämförd med alla andra. Dvs man får ett mått på verklig genetisk inavel. En genomsnittlig hund har värde 100 och en hund med hög genetisk diversitet har ett högre tal och omvänt.

Den genetiska diversiteten kan sen ses i grafer jämfört med andra raser, den egna rasen och med blandraser. Vi ser att norrbottenspetsen är en oerhört divers ras som nästan är som en blandras i mångfald.

screenshot-2019-08-10-at-16.10.05
Resultatet i undersökningen du gjort kan du dela med utvalda andra, hålla hemligt eller göra publikt så att alla kan ta del av det. Det finns också ett avelsverktyg på siten som förutspår genetisk mångfald i lika kombinationer. Man ska dock tänka på att detta inte förutspår jakliga eller andra önskvärda egenskaper utan bara syftar till att ge låg verklig genetisk inavel.

Fördelen med att göra ett test hos detta företag är att många andra med samma ras också gjort det. Det ger mer kraft bakom siffrorna ju fler som gör det. Det finns dock andra företag som har helt andra lösnignar som kan passa ens eget behov bättre.

Jag kommer att ha mina hundars profiler tillgängliga för alla då jag menar att alla har att tjäna på öppenhet och transparens inom aveln. Jag kommer att göra ett speciellt inlägg för hur resultatet blev för mina hundar.

Åter till det normala

Tikvalpen Nala levererades till sin nya ägarfamilj i samband med trädskällardagen i Storuman, en vecka efter att hanvalparna fick nya familjer. Evenemanget i Storuman var mycket lyckat och jag tror att alla lärde sig något under dagen och hade trevligt med sina hundar. Jag startade Ståscha på permo-björnen och tyckte att Görans föredrag om injagning var mycket givande.

dsc_0078

Efter det har vi hunnit landa i vardagen och Mini har börjat lägga på sig lite vikt igen efter att ha diat valparna. Nu gäller det att försöka hålla igång Ståscha någorlunda inför jakten då hon är tämligen energifylld och rastlös.  Har också nåtts av första rapporten om flygg tjäderkull från jämtland. Allt bör ligga till rätta för ytterligare ett riktigt bra fågelår. Här Ståscha är från kvällens promenad i det typiska sommarvädret för tröndelag – duggregn och 7-8grader.
LRM_EXPORT_213018999076302_20190623_220048752.jpeg

Rapport från valplådan

Idag fyller valparna tre veckor och nu börjar de göra lite mer väsen av sig. De knatar runt lite ostabilt och bråkar både med varandra och med mor Mini. De gillar att bli kliade och klappade och verkar vara glada och vifta på svansen mest när de är vakna. Den mest vita är tiken som ska heta Nala, hanen med band runt magen ska heta Ture och hanen med en mörk fläck vid svansen och på höger framben heter Faiko.

 

Ny design på sidan!

Har lagt om designen på hemsidan lite och lagt till en rubrik som leder till egenkomponerade recept i menyn. Att laga mat är ett stort intresse för mig och jag tänker publicera fler recept framöver – planer finns på lufttorkad kallrökt bacon och äkta kallrökt souvas så det hoppas jag att ni som besökare ser fram emot. Jag tror sidan ska fungera bra oavsett om man använder desktop, surfplatta eller mobil.

Valparna är sålda

Jag tackar för det stora intresse som många visat i min parning. De tre valparna är fördelade tidigt efter födseln. Till dig som inte fått köpa valp, det är bra att veta att det kan vara över 10-15 spekulanter per valp och när man inte då får köpa så betyder inte det att man inte varit en bra köpare. Man ska ha lite tur också. Det brukar lösa sig för de flesta med tiden om man är ihärdig nog. Följ gärna med på hemsidan och på facebooksidan så kommer jag att fortsätta uppdatera kring hundarna och jakten. I dagsläget är ingen parning planerad förrän tidigast nästa år (2020).

Äntligen!

Efter flera års försök, tusen mil på parningsresor och motgångar så fick jag äntligen fram en valpkull igår. Det blev lite dramatiskt med en ilfärd 10 mil till veterinären och kejsarsnitt efter att värkarna blev sämre och sämre. Hon klarade inte att få ut de stora valparna ens med hjälp utan operation var tvunget.

Det blev 2 hanar och 1 tik och nu hoppas jag att de klarar de första dagarna och att Mini klarar att ta dem till sig som hon ska. De diar iallafall som de ska än så länge.

Tiken
Tiken i mitten
Största hanen
Hela gänget
Mindre hanen