Två sökfilmer med Trollfågelns Mini

Visar med två filmer Trollfågelns Mini när hon söker. Vid båda filmerna så hade vi jagat 4 timmar ungefär. Båda filmerna är filmade i Liernes fjällskogar under hösten 2016.